Dofinansowanie z Funduszy Europejskich pod nazwą Dostępność Plus dla Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą Dostępność Plus dla Zdrowia.

Celem projektu jest poprawa dostępności placówek medycznych i udzielanych przez nie świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.